DRŽITEL CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

Vedení firmy Stavební společnost Hubert, s.r.o. rozhodlo o zavedení dokumentovaného systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001 a EMS dle ČSN EN ISO 14001. Ředitel společnosti vyhlásil Politiku kvality a EMS, která navazuje na celkovou podnikatelskou politiku, je shodná s vizí budoucnosti společnosti a zahrnuje tyto oblasti: 

  • Cílem je spokojený zákazník, který si vybral společnost s očekáváním splnění svých přání a potřeb.
  • Prezentovat se jako dodavatel kvalitních a komplexních služeb v oblasti provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
  • S dodavateli vytvořit takové partnerské vztahy, které umožní v případě potřeby pružně reagovat na požadavky společnosti a zákazníka.
  • Osobní odpovědností každého pracovníka firmy a vhodnou dělbou práce zajistit profesionální úroveň provedeného díla.
  • Motivace a vzdělávání zaměstnanců považuje společnost za předpoklad dobré kvality práce.
  • Splňovat požadavky všech platných zákonů, předpisů a nařízení o ochraně životního prostředí a jiných požadavků chránicích životní prostředí.
  • Preventivně předcházet znečišťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů.
  • Udržovat pořádek na pracovištích a usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životním prostředí.
  • Společnost se zavazuje k neustálému zlepšování systému managementu kvality a systému environmentálního managementu.

V Chodově dne 5.1.2015

Milan Hubert
ředitel
 

Stavební společnost HUBERT, s.r.o.
Ing. Tomáš Mysliveček, jednatel 

777 740 013

myslivecek(zavinác)spolhubert.cz


Stavebniny Chodov

777 740 036

stavebniny(zavinác)spolhubert.cz


Jeřábnické práce

777 740 737

spolhubert(zavinác)spolhubert.cz

zobrazit více