DRŽITEL CERTIFIKACE

ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005

Tento rok oslavujeme 25. výročí založení firmy. Děkujeme našim zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům za přízeň a spolupráci.

Stavební společnost vznikla v roce 1992 v Chodově u Karlových Varů jako fyzická osoba a v roce 2003 se transformovala na právnickou osobu, společnost s ručením omezeným. Předmětem podnikání Stavební společnosti Hubert s.r.o. je provádění staveb, jejich změn a odstraňování a projektová činnost ve výstavbě. Hlavním programem je stavební činnost, v rámci které zajišťuje kompletní dodávku staveb – přípravu, realizaci, koordinaci výstavby, odborný technický dozor a inženýrskou činnost. Dále společnost nabízí služby projekční kanceláře, koordinátora BOZP na stavbě a zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB).

Společnost svoji existenci a rozvoj založila na kvalitě poskytovaných prací a dodávek. Od roku 2004 je držitelem certifikátu systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009. Od roku 2010 je společnost také držitelem certifikátu systému environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005. Oba certifikáty vydal Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost s.r.o. Praha.

Společnost má v oblasti pozemních staveb zkušenosti s realizací staveb rodinných, bytových a administrativních na klíč a regeneracemi panelových domů včetně komunikací. Dále má společnost zkušenosti v oblasti inženýrských staveb (inženýrské sítě, úpravny pitné vody, apod.), průmyslových staveb (výrobní haly) a speciální (sportovní stavby, drátkobetonové podlahy, ukládání popílkových stabilizátů, apod.).

Stavební společnost HUBERT, s.r.o.
Ing. Tomáš Mysliveček, jednatel 

777 740 013

myslivecek(zavinác)spolhubert.cz


Stavebniny Chodov

777 740 036

stavebniny(zavinác)spolhubert.cz


Jeřábnické práce

777 740 737

spolhubert(zavinác)spolhubert.cz

zobrazit více