Projekt - Energie - BOZP

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Komu je činnost koordinátora BOZP na staveništi určena?

Dne 1.1.2007 vstoupil v platnost zákon č. 309/2006 Sb., který v § 14 ukládá investorům staveb, které splňují parametry stanovené zákonem, povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi. Vzhledem k tomu, že koordinátor BOZP je najímán investorem, získává tímto i investor stavby zájem na úrovni bezpečnosti na jím financovaném stavebním projektu.

Kdo je koordinátor BOZP na staveništi?

Koordinátorem na staveništi může být osoba, která splňuje požadavky odborné způsobilosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. § 10, tzn. vlastní osvědčení o odborné způsobilosti pro činnost koordinátora BOZP na staveništi.

Kdy musí být na stavbě určen koordinátor?

 • v případech, kdy budou na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby;
 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den;
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu.

Co je předmětem činnosti koordinátora na stavbě?

1) Příprava projektu

 • vyhodnotí základní rizika projektu s ohledem na umístění stavby, druh prováděných prací, použité technologie, termín provádění prací;
 • konzultuje projektovou dokumentaci, aby jeho provedení odpovídalo požadavkům na BOZP;
 • zpracuje plán BOZP na staveništi;
 • v případě zájmu poskytne konzultaci smlouvy s dodavatelem stavebních prací tak, aby ve smlouvě byly obsaženy konkrétní požadavky na BOZP;
 • zpracuje další související dokumentaci BOZP - havarijní plány, povodňové plány, systém bezpečné práce jeřábu na staveništi, provozní dokumentaci použitých technologií.

2) Realizace projektu

 • před zahájením prací oznámí stavbu příslušnému Oblastnímu inspektorátu práce;
 • koordinuje spolupráci zhotovitelů k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a všeobecné zásady prevence rizik;
 • seznamuje zhotovitele s plánem BOZP a vyžadují plnění požadavků v něm uvedených;
 • navrhuje opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se zřetelem na účinnost a ekonomičnost opatření;
 • sleduje práci zhotovitelů a předávají investorovi informace o stavu BOZP na jeho staveništi;
 • organizuje samostatné kontrolní dny zaměřené na řešení problematiky BOZP.

 Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby!

Službu koordinátora BOZP dodáme kvalitně. Neváhejte nás proto kontaktovat!

Kontaktujte nás ohledně cenové nabídky.

 Následně po podepsání smlouvy o provádění koordinátora na stavbě za Vás budeme vykonávat následující služby:

 • již při dokončování projektu Vám zpracujeme plán BOZP stavby;
 • provedeme za Vás hlášení zahájení stavby na oblastním OIP včetně předložení již zmiňovaného plánu BOZP stavby;
 • pravidelně budeme navštěvovat stavbu investora a plnit tak povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy.