Projekt - Energie - BOZP

Každý klient je svými požadavky a nároky jedinečný. Každý pozemek a místní podmínky jsou jedinečné. Přemýšlíme s Vámi…..

Naše projekční kancelář Vám nabízí projekty novostaveb, rekonstrukcí, nástaveb, přístaveb, změny dispozic rodinných domů, bytových domů, administrativnách budov, občanské vybavenosti a dalších.

Za individuální návrh svého domu zaplatíte oproti typovému projektu sice vyšší částku, získáte ale výhody zahrnutí Vašich osobních potřeb a také potřeb vyplývajících z umístění Vašeho pozemku. V celkové ceně domu (miliony korun) jsou vyšší náklady (řádově v tisících korun) za pořízení individuálního návrhu zanedbatelné, pokud na druhou misku pomyslných vah dáte budoucí užitnou hodnotu a pohodu při vyřízení stavebního povolení a úředních formalit a zejména při pozdějším užívání stavby.

Projektové dokumentace jsou zpracovávány dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a souvisejících vyhlášek.

Obsah projektové dokumentace

  • vyhotovení kompletní projektové dokumentace v 4 provedeních;
  • součástí projektové dokumentace jsou veškeré dílčí části dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a  příslušných vyhlášek;
  • CD s kompletní projektovou dokumentací, dokladovou částí, ve formě PDF pro zadávání realizačním firmám, tisku pracovních kopií.