Projekt - Energie - BOZP

Aktualizace článku Průkazy energetické náročnosti budov (PENB)

Aktualizovali jsme text týkající se Průkazů energetické náročnosti budov (PENB) tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.